Home » Webové studio » Administrační systém

Administrační systém

Portfolio JP Apps - (produktové listy)

Spravujte svou firmu

 • Přehledný design
 • Správa více uživatelů
 • Správa obsahu webu
 • Rychlé řešení administrace
 • Vysoká variabilita
 • Mnoho doplňujících modulů
 • Šifrované spojení


Cena od 4 500 Kč

Vážení zákazníci,
vzhledem k přísnějším podmínkám stanoveným v nařízení GDPR je stávající verze administračního systému nevyhovující.
Abychom mohli i nadále splňovat všchna legislativní nařízení je třeba jádro administračního systému zásadně přepracovat. Z tohoto důvodu nelze nově objednané administrační systémy na webové aplikace nasazovat. Poptávku po tomto systému budeme řešit individálně a to osobně, nebo telefonicky. Stávající instalace budou v rámci udržovacího poplatku aktualizované automaticky.
Děkujeme za pochopení.

Hledáte způsob, jak spravovat jakoukoli agendu svého webu, nebo firmy on-line? V JP Apps máme univerzální řešení!

Dlouhodobým vývojem a testováním jsme vyvinuli vlastní stabilní administrační systém, který lze implementovat nad jakékoli řešení digitální automatizace, nebo kontroly.

Administrace se instaluje jako samostatná webová aplikace na svou vlastní adresu URL. Vzhledem k finanční úspoře, bezpečnosti a praktičnosti zpravidla na subdoméně (doméně 3. řádu). Výjimkou však není implementace do kořenové struktury webu, nebo stránky redakčního systému Wordpress. Přístup do administrace poté probíhá načtením této adresy v prohlížeči a následné autorizaci uživatelským jménem a heslem.

Na samostatné jádro administrace lze doinstalovat již hotová a ověřená rozšíření, nebo doprogramovat specifické funkce. Celý systém je široce variabilní a připraven na programové rozšíření libovolné funkcionality.

Z příkladů praktického využití administračního systému JP Apps lze uvést:

 • Správa uživatelských účtů
 • Správa statického i dynamického obsahu webu
 • Správa zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů *)
 • Objednávkový a rezervační systém
 • Správa elektronického obchodu
 • Automatické výpočty
 • Odesílání HTML e-mailů
 • Uživatelské rozhraní pro databázový server

Z uvedených příkladů je patrné, že uplatnění administračního systému je realizovatelné a využitelné téměř na každém novém i stávajícím webu. Agenda, která je systémem zpracovávaná, nemusí být v přímé souvislosti se zobrazováním informací na webu. Může řešit například automatizaci v administrativě společnosti, správu skladu, obecné účetnictví a podobně.

*) Správa agendy fyzických osob je omezena platnou legislativou zákona 101/2000sb. (zákona o ochraně osobních údajů).