Home » aplikace » barcode generator

Barcode Generator

Generátor čárových kódů určený pro použití ve webových aplikacích.

Jako jediný generátor v české republice disponujeme širokou řadou podporovaných formátů čárových kódů. K dispozici je rovněž nepřeberná škála nastavení výsledného kódu.

Ke generátoru lze přistoupit na adrese https://apps.jp-apps.cz/barcode.php
Nastavení výsledného kódu se provádí pomocí parametrů jejichž seznam je uveden níže. Parametry lze předat metodou post (například voláním z php scriptu metodou curl), nebo metodou get (ideálně přímo v url).
Návratovou hodnotou je řetězec, reprezentující obrázek zakódovaný jako base64.

Volby nastavení aplikace:

název hodnoty výchozí poznámka
account------10-místný identifikátor zákaznického účtu
string------Řetězec určený k zakódování do čárového kódu
typestd25 Typ čárového kódu "standard 2 of 5"
 int25 Typ čárového kódu "interleaved 2 of 5"
 ean8 Typ čárového kódu "EAN 8"
 ean13 Typ čárového kódu "EAN 13"
 upc Typ čárového kódu "upc"
 code11 Typ čárového kódu "code11"
 code39*Typ čárového kódu "code39"
 code93 Typ čárového kódu "code93"
 code128 Typ čárového kódu "code128"
 codabar Typ čárového kódu "CODABAR"
 msi Typ čárového kódu "MSI"
 datamatrix Typ čárového kódu "datamatrix"
width1-1000---Šířka výsledného obrázku [px]
height1-1000---Výška výsledného obrázku [px]
lineheight1-1000autoVýška čar v kódu
angle0-3600Úhel natočení čárového kódu ve výsledném obrázku udávaný ve stupních (proti směru hodinových ručiček)
hrivisibletrue / falsetrueZapne / Vypne zobrazení řetězce HRI pod čárovým kódem
hrimargin0-100015Mezera mezi kódem a HRI
imgjpg / png / gifjpgFormát výstupného obrázku (jpg / png / gif)
outputbasefull*Výstup v podobě řetězce base64 obsahujícího i imagetype.
 basedata Jen data obrázku zakódované v base64, bez imagetype.
 image Zobrazí obrázek v prohlížeči po přímém zadání url.
reporttrue / falsefalsePouze v případě true vypíše vyskytnuté chyby

Příklady použití
generovaný barcode Standardní barcode EAN 13:
Nejrozšířenější čárový kód umožňující zakódování 12ti místného čísla a jedné kontrolní číslice. Obdobou je typ EAN 8 umožňující zakódovat 7-mi místné číslo a jednu kontrolní číslici.
obrázek png, šířka 300px, výška 200px, typ EAN 13,řetězec 1234567891011, zobrazení HRI ano, automatická výška čar:
https://apps.jp-apps.cz/barcode.php?account=##########&width=300&height=200&type=ean13&string=1234567891012&img=png&hrivisible=true&hrimargin=5&lineheight=auto&output=image

generovaný barcode Textový barcode CODE 128:
Oblíbený barcode zejména ve výrobních provozech. Do tohoto typu kódu lze zakódovat řetězec o délce až 128 znaků. Povolené znaky jsou velká a malá písmena bez diakritiky a číslice.
obrázek png, šířka 300px, výška 200px, typ code 128, řetězec TDL4589D, zobrazení HRI ano, automatická výška čar:
https://apps.jp-apps.cz/barcode.php?account=##########&width=300&height=200&type=code128&string=TDL4589D&img=png&hrivisible=true&hrimargin=5&lineheight=auto&output=image&report=false

generovaný barcode Čárový kód CODABAR:
Codabar je samoopravný kód proměnné délky. Znaková sada Codabar zahrnuje 16 znaků: číslice 0 až 9 a speciální znaky: $, :, /, ., +, -.
obrázek png, šířka 300px, výška 200px, typ codabar, řetězec 12358544556, zobrazení HRI ano, automatická výška čar:
https://apps.jp-apps.cz/barcode.php?account=##########&width=300&height=200&type=codabar&string=$3585:44/5/&img=png&hrivisible=true&hrimargin=5&lineheight=auto&output=image&report=false

Získání chyb
Může se stát, že i přes zdánlivě správné nastavení se požadovaný obrázek nezobrazuje korektně. Proto je tu funkce, která potlačí tisk obrázku a vypíše chyby, které se v průběhu scriptu vyskytly. Funkci uvítáte zejména ve fázi ladění.
příklad: https://apps.jp-apps.cz/barcode.php?report=true, který neobsahuje žádný (ani povinný) parametr vypíše:

V praxi:
Volaný script vrací obrázek jako textový řetězec zakódovaný v base64. Podle toho je také s výstupem nutné pracovat. Příklad použití v php by mohl být následující:
$obrazek=file_get_contents("https://apps.jp-apps.cz/barcode.php?account=##########&width=300&height=200&type=ean8&string=1234567&img=jpg&hrivisible=false&lineheight=180");
echo "<.img src='" . $obrazek . "'>";

Pro tisk čárového kódu lze url načíst ve Vašem prohlížeči. Obrázek se vygeneruje přímo v aktivním okně prohlížeče, odkud jej lze vytisknout, nebo uložit na pevný disk. Pro zobrazení obrázku přímo v prohlížeči, předejte parametr output=image.