Home » služby JP Apps » sdílené aplikace

Sdílené Aplikace

Proč utrácet za vývoj vlastního systému, když se nabízí možnost používaní již ověřeného?

Stěžejní činnost JP Apps spočívá ve vývoji sdílených aplikací.
Vymýšlet již vymyšlené, je nejen zbytečné, ale v první řadě finančně nákladné rozhodnutí. Připojením ke sdílené aplikaci získáte řadu výhod!

Sdílené aplikace
Princip je zcela jednoduchý. Připojením ke sdílené aplikaci získáte přístup k plně funkčnímu systému. Jádro aplikace, které zabezpečuje funkcionalitu je společné pro všechny uživatele, avšak data jsou v oddělených databázích. Tím je zaručena funkčnost i bezpečnost.

Výhody sdílených aplikací
Pokud plánujete rozšířit Váš webový systém o nové funkce je nutné zahájit zdlouhavý vývoj. Před nasazením do ostrého provozu je nutné ho otestovat a odladit. Nutností je sledovat trendy ve vývoji programovacích jazyků a systém udržovat aktuální.
Vše uvedené pro Vás znamená především platit, platit, platit...
Od nás máte k dispozici již hotové řešení, které je odzkoušené dlouhodobým testováním a určené k okamžitému použití. Všechny naše systémy jsou udržované s ohledem na technologický pokrok a doplňované o rozšiřující funkce.

Pořizovací náklady
Vstupní investice do vlastního řešení problematiky může být v řádech desítek až stovek tisíc korun. Pro Vás to znamená jednorázovou investici do vývoje, plus vícenáklady za správu aplikace.
Pokud již funkční jádro aplikace využívá více uživatelů, dělí se mezi ně i náklady na vývoj, údržbu a aktualizace. Výše měsíčního poplatku za využívání našich služeb se pohybuje v řádech stokorun.
V případě nespokojenosti lze kdykoli zrušit využívání služby. A to bez jakýchkoli sankcí, nebo polatků. (Dokážete si představit, že investujete do vývoje vlastního systému např. 100tis Kč a po roce zjistíte, že výsledky jsou nulové?)

Nemáme vše
Zcela jistě vyvstává otázka, zda disponujeme sdílenou aplikací právě pro Vás. Pravdivou odpovědí je skutečnost, že s nejvyšší pravděpodobností nikoli.
Rozsah činností jednotlivých společností a živnostníků je natolik široký, že prostor pro vývoj dalších aplikací je téměř neomezený.
Přesto, nic není ztraceno. Chcete-li využívat aplikaci, která není obsažena v naší nabídce, neváhejte nás kontaktovat.

Výhody v kostce

  • Aktuální jádro aplikace
  • Systém je k okamžitému použití
  • Nižší pořizovací cena